Jämställdhetspolicy

Bakgrund

Stall JoY’s handikappridklubb r.f. består av styrelse och aktiva medlemmar med föräldrar och assistenter. Vi vill föregå med gott exempel där alla behandlas lika oberoende av ålder, kön eller handikapp. Ett led i denna strävan är att upprätta en jämställdhetspolicy.

Syfte

Syftet med vår jämställdhetspolicy är att verka för en jämställd miljö där flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och att alla delar det ansvaret. Vi vill dessutom bidra till att vara en god förebild för alla. Policyn omfattar alla inom föreningen.

Metod

Genom att hjälpa varandra att förstå hur olika handikapp visar sig, öka kunskapen och acceptera varandra. Att umgås i stallmiljön där medlemmarna ”måste” hjälpas åt att ta hand om någon annan, alltså hästen. Dessutom ska vi stötta och inspirera varandra.

Mål

Stall JoY’s handikappridklubb r.f. ska vara en förening som attraherar både kvinnor och män, flickor och pojkar att delta i vår gemensamma verksamhet, samt att man har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samt att verka för att fler män deltar i föreningens olika förtroendeuppdrag och aktiviteter.

Översyn av jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplanen skall ses över vid behov.

Ansvarig

Ytterst ansvarig för jämställdhetspolicyn och att den ses över årligen är Stall JoY’s handikappridklubbs styrelse. Jämställdhetsarbetet ska hållas levande och förankrat i verksamheten så att det inte står och faller med en person.

Site by Strax