Om föreningen

Syftet med föreningen Stall JoY's handikapridklubb r.f. är att erbjuda olika och främst hästrelaterade aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov.

Detta gör vi genom att:

  • arrangera stallträffar, möten, utfärder, föredrag samt andra aktiviteter
  • arrangera dagläger, tävlingar, uppvisningar och kurser 
  • införskaffa redskap och material för att underlätta aktiviteter i samvaro med häst.

Föreningen finansierar sin verksamhet genom bidrag, understöd, donationer och medlemsavgifter samt genom testamenterade medel.

Stall JoY’s handikappridklubb r.f. är inte involverad i den dagliga verksamheten på Stall JoY. Frågor gällande ridterapi,praktikplatser, ridhus med mera kan du ställa Jeanette Eriksson på tel. 040–5465140.

Site by Strax