Aktuellt

Årsmöte hålls på Hotell och Restaurang Park. Vi börjar med årsmöte i konferensrum och efter det bjuder föreningen på middag från restaurangen.

Anmäl ert deltagande per telefon till Maria på tel. 040 820 3231 eller e-post senast 10.5.

Föredragningslista för årsmöte måndagen 15 maj 2023 kl. 17.30 på Hotell och Restaurang Park

§ 1 Mötets öppnande                         

§ 2 Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet

§ 3 Mötets lagenlighet samt beslutförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2022 samt revisorns utlåtande

§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för 2024

§ 8 Val av ordförande och övrig styrelse för 2023

§ 9 Val av revisor/verksamhetsgranskare samt dennes suppleant 2023

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Varmt välkomna!

 

Stall JoY´s Handikappridklubb r.f. erbjuder dagläger för medlemmar i alla åldrar i sommar.

Denna sommar erbjuder vi två två­dagars läger i augusti.

Datum: Läger: 7-8 augusti (måndag-tisdag)

                         9-10 augusti (onsdag-torsdag)

Tid: Kl. 13.00-16.30

Plats: Stall JoY i Hammarland

Pris: 70 € (föreningen subventionerar resten av kostnaderna)

 

Lägret riktar sig till dig som vill lära dig mera om hästar - både skötsel och ridning.

På programmet står: Skötsel av hästarna och deras omgivning, ridning, avslappning, mellanmål, lekar, åka häst och vagn, promenader m.m.

Ansvarig ledare på lägret är Jeanette Eriksson.

Allt efter deltagarens behov, så är det tryggt att ha en egen assistent med sig på lägret. Naturligtvis finns personal på lägret, men viktigt att alla känner sig trygga och kan delta maximalt mycket. Detta är bra att diskutera med Jeanette.

Efter avslutat läger får alla diplom.

För att kunna delta i lägret ska du vara medlem i vår förening.

                                                       

Anmälan och frågor till Maria på telefon: 040 820 3231 eller Jeanette på telefon: 040 54 65140 senast 10 juni. Efter det skickas närmare information till lägrets deltagare.

Endast anmälan per telefon.

Observera att vi kan ställa in med kort varsel. Allt deltagande i föreningen aktiviteter sker på egen risk.

 

VÄLKOMNA!

Medlemsavgiften är oförändrad vilket innebär 20 € för vuxna, 10 € för barn och ungdomar under 18.

Har man inte betalt medlemsavgiften men vill komma med på föreningens träffar går det utmärkt att bli medlem när som helst under året.

 

 

 

 

Site by Strax