Drogpolicy

Vår förening är uppbyggd och drivs till största del av ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och socialt umgänge. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn, ungdomar samt vuxna medlemmar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens  gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Vi tillåter inte att våra ungdomar under  18 år brukar tobak under all föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av  våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

  • Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

 Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel
och inte använda tobak inom vår verksamhet.  

Alkohol

Vi tillåter ej att vår ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att
någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

  • Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

Som ledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild
för sina ungdomar. Det visar vi genom att man ej får:

  • Vara berusad av alkohol under verksamheter där man har ansvar för ungdomar.
  • Komma berusad eller bakfull till någon aktivitet.
  • Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. 

Dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av dopningspreparat och narkotika är förbjudet. Skulle vi i vår
förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar
hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande
sätt:

  • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18
  • år.
  • Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
  • Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.

 Som sammanfattning gäller noll tolerans för alla som
på något sätt deltar i föreningens verksamhet.

 Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas

 Stall JoY´s  Handikappridklubb r.f.

Site by Strax