Ridterapi

Föreningen Stall JoY’s handikappridklubb r.f. och företaget Stall JoY är två skilda verksamheter och föreningen har inte hand om ridning i terapiform.

Om du vill veta mer om ridterapi kan du kontakta ridterapeut Jeanette Eriksson på Stall JoY.

Tel: 040–5465140
E-post: e.j.eriksson@aland.net.

Site by Strax