Aktuellt

Välkomna på årsmöte!

Onsdagen den 17 juni kl 18.00 håller föreningen årsmöte på Stall JoY i Hammarland. Stadgeenliga ärenden, nuvarande styrelsen önskar sitta kvar och vi bjuder på fika. Meddela gärna om just Du kan komma, info@happy.ax eller 0408203231. Vi behöver några medlemmar för att kunna ha mötet så häng med om du är frisk och kika samtidigt på hästarna i hagen

Välkomna med!

§ 1 Mötets öppnande                         

§ 2 Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet

§ 3 Mötets lagenlighet samt beslutförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 samt revisorns utlåtande

§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för 2021

§ 8 Val av ordförande och övrig styrelse för 2020

§ 9 Val av revisor och revisorsuppleant 2020

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Site by Strax