Aktuellt

Här nedan kommer information om årsmöte, sommarens läger samt medlemsavgiften för 2022.

Föreningen har denna vår kommit igång sent på grund av sorgliga omständigheter. Föreningens kassör som varit med i styrelsen från start avled oväntat för ett tag sedan. Kenth har gjort ett enormt arbete som föreningens kassör alla dessa år med ordning på alla siffror. Vi har fått allt tillbaka från revisorn och kallar därför till årsmöte.

 

Årets årsmöte hålls på Hotell och Restaurang Park. Vi börjar med årsmöte i konferansrum och efter det bjuder föreningen på middag i restaurangen.

Anmäl ert deltagarnde per telefon till Maria på tel 040 820 3231 senast fredag 27.5.

Föredragningslista för årsmöte måndagen 30 maj 2021 kl. 17.30 på Hotell och Restaurang Park

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet

§ 3 Mötets lagenlighet samt beslutförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 samt revisorns utlåtande

§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för 2023

§ 8 Val av ordförande och övrig styrelse för 2022

§ 9 Val av revisor och revisorsuppleant/verksamhetsgranskare 2022

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Varmt välkomna!

 

Stall JoY´s Handikappridklubb r.f. erbjuder dagläger för medlemmar i alla åldrar i sommar.

Denna sommar erbjuder vi två två­dagars läger.

Datum: Läger: 04-05.7 (måndag-tisdag)

06-07.7 (onsdag-torsdag)

Tid: Kl. 12.00-16.00

Plats: Stall JoY i Hammarland

Pris: 70 € (föreningen subventionerar resten av kostnaderna)

 

Lägret riktar sig till dig som vill lära dig mera om hästar - både skötsel och ridning.

På programmet står: Skötsel av hästarna och deras omgivning, ridning, avslappning, mellanmål, lekar, åka häst och vagn, promenader m.m.

 

Ansvarig ledare på lägret är Jeanette Eriksson.

Allt efter deltagarens behov, så är det tryggt att ha en egen assistent med sig på lägret. Naturligtvis finns personal på lägret, men viktigt att alla känner sig trygga och kan delta maximalt mycket. Detta bra att diskutera med Jeanette.

Efter avslutat läger får alla diplom.

För att kunna delta i lägret ska du vara medlem i vår förening.

Anmälan och frågor till Maria på telefon: 040 820 3231 eller Jeanette på telefon: 040 54 65140 senast 31 maj. Efter det skickas närmare information till lägrets deltagare.

Endast anmälan per telefon.

 

Medlemsavgiften för år 2021 är oförändrad vilket innebär 20 € för vuxna, 10 € för barn och ungdomar under 18.

Har man inte betalt medlemsavgiften men vill komma med på föreningens träffar går det utmärkt att bli medlem när som helst under året.

 

 

 

 

Site by Strax