Aktuellt

Hej på Er!

Årets första aktivitet är årsmöte på Hotell- och restaurang­skolan. Välkomna med! Skicka ett meddelande på 0408203231 eller e-post till info@happy.ax för att anmäla dig. Vi bjuder förstås på fika och trevligt sällskap och dagen till ära Rockar vi Alla Sockorna.

Föredragningslista för årsmöte torsdag den 21 mars 2019 kl. 18.30 på Ålands Hotell- och restaurangskola

§ 1 Mötets öppnande                         

§ 2 Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet

§ 3 Mötets lagenlighet samt beslutförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 samt revisorns utlåtande

§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för 2020

§ 8 Val av ordförande och övrig styrelse för 2019

§ 9 Val av revisor och revisorsuppleant 2019

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Site by Strax