Aktuellt

Hej på Er!

Tror de flesta av oss längtar till stallet och hästarna på ett eller annat sätt. Nu planerar vi för att kombinera årsmöte med lite hästmys. Nuvarande styrelsen sitter till stor del kvar men vi saknar ännu en som vill vara med i styrelsen. Vet du någon som vill vara med, eller kanske du själv är intresserad, hör gärna av dej till Maria i så fall.

Vi hoppas ni har passligt att komma på mötet fysiskt på plats, eller om tekniken är med oss, via länk. Anmälan till Maria på tel. 040 820 3231 eller på info@happy.ax.

Föredragningslista för årsmöte söndagen 30 maj 2021 kl. 13.00 på Stall JoY i Hammarland

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet

§ 3 Mötets lagenlighet samt beslutförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 samt revisorns utlåtande

§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för 2022

§ 8 Val av ordförande och övrig styrelse för 2021

§ 9 Val av revisor och revisorsuppleant 2021

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Varmt välkomna!

 

Beroende på hur restriktionerna ser ut kan mötet bli inställt med kort varsel. Men vi kommer att vara ute eller i ridhuset.

Om intresse finns och det är tillåtet blir det eventuellt läger veckan efter midsommar. Anmäl i så fall gärna intresse till Maria 0408203231 eller Jeanette 0405465140

 

Ser fram emot att träffa er alla igen!

Stall JoY´s Handikappridklubbs styrelse

 

Våra aktiviteter sker på egen risk.

 

Styrelsen för år 2020:

Maria Engblom-ordförande, Kenth Westerlund, Tanja Nordlund, Annika Hollsten, Fina Rundberg, Christer Lindén, Carolina Lampi, Anncatrin Kytömäki och Ida Nordlund

 

Medlemsavgiften för år 2021 är oförändrad vilket innebär 20 € för vuxna, 10 € för barn och ungdomar under 18.

Har man inte betalt medlemsavgiften men vill komma med på föreningens träffar går det utmärkt att bli medlem när som helst under året.

 

 

 

 

Site by Strax