Styrelsen

Ordförande:
Maria Engblom, info@happy.ax, 040-8203 231

Vice ordförande:
Christer Lindén

Sekreterare:
Fina Rundberg 

Medlemsansvarig:
Anncatrin Kytömäki

Övriga ordinarie styrelsemedlemmar:
Kenth Westerlund
Tanja Nordlund
Carolina Lampi
Jenny Sundqvist
Annika Hollsten

OBS! Stall JoY’s handikappridklubb r.f. och Stall JoY är två skilda verksamheter. 

Kontakta oss för mer information

Site by Strax