Styrelsen

Ordförande:

Maria Engblom, info@happy.ax, 040-8203 231

Vice ordförande:

Christer Lindén

Sekreterare:

Fina Rundberg 

Medlemsansvarig:

Anncatrin Kytömäki

Övriga ordinarie styrelsemedlemmar:

Kenth Westerlund

Tanja Nordlund

Johanna Johns

Jennifer Svanblad

Annika Hollsten

OBS! Stall JoY’s handikappridklubb r.f. och Stall JoY är två skilda verksamheter. Vid intresse för ridterapi eller övriga ärenden gällande Stall JoY ta kontakt med Ridterapeut Jeanette Eriksson tel. 0405465140 mail. e.j.eriksson@aland.net.