Styrelsen

Ordförande:

Maria Engblom, info@happy.ax, 040-8203 231

Vice ordförande:

Christer Lindén

Sekreterare:

 

Medlemsansvarig:

Nina Andersson

Övriga ordinarie styrelsemedlemmar:

Kenth Westerlund

Tanja Nordlund

Jenna Lundell

Fina Rundberg

Annika Hollsten

Tea Nordlund

OBS! Stall JoY’s handikappridklubb r.f. och Stall JoY är två skilda verksamheter. Vid intresse för ridterapi eller övriga ärenden gällande Stall JoY ta kontakt med Ridterapeut Jeanette Eriksson tel. 0405465140 mail. e.j.eriksson@aland.net.