Styrelsen

Ordförande:

Maria Engblom, info@happy.ax, 040-8203 231

Vice ordförande:

Petra Karlsson (webbansvarig webb@happy.ax)

Sekreterare:

Caroline Bergman

Medlemsansvarig:

Annika Hollsten

Övriga ordinarie styrelsemedlemmar:

Kenth Westerlund

Tanja Nordlund

Christer Lindén

Suppleanter:

Madeleine Josefsson

Roald Eriksson

OBS! Stall JoY’s handikappridklubb r.f. och Stall JoY är två skilda verksamheter. Vid intresse för ridterapi eller övriga ärenden gällande Stall JoY ta kontakt med Ridterapeut Jeanette Eriksson tel. 0405465140 mail. e.j.eriksson@aland.net.